Błędy Medyczne - Pomoc prawna

Zakres usług Kancelarii

W swojej działalności Kancelaria koncentruje się na znalezieniu właściwego, indywidualnego rozwiązania dla konkretnego problemu prawnego Klienta. Priorytetem Kancelarii jest profesjonalizm, uczciwość i efektywność działania, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia maksymalnego poziomu prawnej ochrony interesów Klienta. Celem zagwarantowania Klientom kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria ściśle współpracuje z rzetelnymi Kancelariami Notarialnymi, Kancelariami Komorniczymi, tłumaczami przysięgłymi oraz biurem rachunkowym.

01

Dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu błędów w sztuce lekarskiej

02

Analiza dokumentacji medycznej dotyczącej sprawy.

03

Reprezentacja Klienta podczas negocjacji z ubezpieczycielem.

04

Przygotowanie pism procesowych

05

Reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych i karnych dotyczących odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej także w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządu lekarskiego.

06

Reprezentacja przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Gwarancja profesjonalnej obsługi prawnej

Skontaktuj się i porozmawiajmy o Twojej sprawie.