Blog

Prawa pacjenta

Prawom pacjentów i odpowiadającym im obowiązkom zakładów leczniczych oraz lekarzy i innych osób wykonujących zawód medyczny poświęcono wiele istotnych przepisów m in. w ustawach dotyczących

Czytaj więcej »

Błąd medyczny

Wraz z rozwojem możliwości diagnostycznych i wiedzy medycznej błąd w sztuce lekarskiej występuje coraz rzadziej, a szkoda której doznaje pacjent, nie jest wynikiem błędu lecz

Czytaj więcej »

Co to jest Intercyza ?

Intercyza to umowa pomiędzy małżonkami w której swoje stosunki majątkowe normują odmiennie od ustroju majątkowego określonego w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Cechy majątkowej umowy

Czytaj więcej »

Rozwód. Co warto wiedzieć ?

Czym jest rozwód ? Przyjęto rozwiązanie, w myśl którego  uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko wtedy gdy pomiędzy małżonkami nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia. Zupełny

Czytaj więcej »
Nieważność testamentu

Nieważność testamentu

Testament jak każda czynność prawna, jest nieważny, jeżeli jest sprzeczny z ustawą, z zasadami współżycia społecznego lub  ma na celu obejście ustawy. Sprzeczność z ustawą

Czytaj więcej »