Blog

Świadectwo pracy

Elementy świadectwa pracy Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy,  w świadectwie pracy

Czytaj więcej »

Mobbing

Zgodnie z art. 943 § 2 ustawy Kodeks pracy  wprowadzona została definicja legalna mobbingu. Wynika z niej, że mobbing to działania lub zachowania : Treść

Czytaj więcej »

Prawa pacjenta

Prawom pacjentów i odpowiadającym im obowiązkom zakładów leczniczych oraz lekarzy i innych osób wykonujących zawód medyczny poświęcono wiele istotnych przepisów m in. w ustawach dotyczących

Czytaj więcej »

Błąd medyczny

Wraz z rozwojem możliwości diagnostycznych i wiedzy medycznej błąd w sztuce lekarskiej występuje coraz rzadziej, a szkoda której doznaje pacjent, nie jest wynikiem błędu lecz

Czytaj więcej »

Co to jest Intercyza ?

Intercyza to umowa pomiędzy małżonkami w której swoje stosunki majątkowe normują odmiennie od ustroju majątkowego określonego w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Cechy majątkowej umowy

Czytaj więcej »