Prawo Cywilne - Pomoc Prawna

Zakres usług Kancelarii

W swojej działalności Kancelaria koncentruje się na znalezieniu właściwego, indywidualnego rozwiązania dla konkretnego problemu prawnego Klienta. Priorytetem Kancelarii jest profesjonalizm, uczciwość i efektywność działania, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia maksymalnego poziomu prawnej ochrony interesów Klienta. Celem zagwarantowania Klientom kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria ściśle współpracuje z rzetelnymi Kancelariami Notarialnymi, Kancelariami Komorniczymi, tłumaczami przysięgłymi oraz biurem rachunkowym.

01

Udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego.

02

Sporządzanie, analizowanie oraz opiniowanie umów.

03

Reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami.

04

Monitorowanie i reprezentowanie klientów w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikami.

05

Reprezentowanie poszkodowanych przed ubezpieczycielami i dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia (odszkodowanie, zadośćuczynienie).

06

Prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek oraz doradztwo w zakresie sporządzania testamentów).

07

Udział w negocjacjach i rokowaniach między stronami.

08

Sporządzanie różnego rodzaju pism przedprocesowych oraz procesowych, w tym m.in.: wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, itd.

09

Sporządzanie pism procesowych, w tym m.in.: pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Gwarancja profesjonalnej obsługi prawnej

Skontaktuj się i porozmawiajmy o Twojej sprawie.