Prawo Rodzinne i Opiekuńcze - Pomoc Prawna

Zakres usług Kancelarii

W swojej działalności Kancelaria koncentruje się na znalezieniu właściwego, indywidualnego rozwiązania dla konkretnego problemu prawnego Klienta. Priorytetem Kancelarii jest profesjonalizm, uczciwość i efektywność działania, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia maksymalnego poziomu prawnej ochrony interesów Klienta. Celem zagwarantowania Klientom kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria ściśle współpracuje z rzetelnymi Kancelariami Notarialnymi, Kancelariami Komorniczymi, tłumaczami przysięgłymi oraz biurem rachunkowym.

01

Rozwód z orzeczeniem/bez orzekania o winie.

02

Separacja

03

Ustalenie alimentów

04

Obniżenie bądź podwyższenie alimentów.

05

Przyznanie, odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

06

Stwierdzenie ojcostwa.

07

Zaprzeczenie ojcostwa.

08

Przeprowadzenie podziału majątku małżeńskiego.

09

Uznanie dziecka

10

Przygotowanie pozwu lub wniosku

11

Ustalenie kontaktu z dzieckiem.

Gwarancja profesjonalnej obsługi prawnej

Skontaktuj się i porozmawiajmy o Twojej sprawie.