Prawo Pracy - Pomoc Prawna

Zakres usług Kancelarii

W swojej działalności Kancelaria koncentruje się na znalezieniu właściwego, indywidualnego rozwiązania dla konkretnego problemu prawnego Klienta. Priorytetem Kancelarii jest profesjonalizm, uczciwość i efektywność działania, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia maksymalnego poziomu prawnej ochrony interesów Klienta. Celem zagwarantowania Klientom kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria ściśle współpracuje z rzetelnymi Kancelariami Notarialnymi, Kancelariami Komorniczymi, tłumaczami przysięgłymi oraz biurem rachunkowym.

01

Porady dotyczące zatrudnienia, a w szczególności: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

02

Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej.

03

Opracowanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, Układy Zbiorowe Pracy).

04

Reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach pracowniczych.

05

Bieżąca obsługa prawna z zakresu spraw pracowniczych.

06

Konsultacje i doradztwo w zakresie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło).

07

Konsultacje i negocjacje ze związkami zawodowymi, w tym opracowanie procedury zwolnień grupowych.

Gwarancja profesjonalnej obsługi prawnej

Skontaktuj się i porozmawiajmy o Twojej sprawie.