Prawo Administracyjne - Pomoc Prawna

Zakres usług Kancelarii

W swojej działalności Kancelaria koncentruje się na znalezieniu właściwego, indywidualnego rozwiązania dla konkretnego problemu prawnego Klienta. Priorytetem Kancelarii jest profesjonalizm, uczciwość i efektywność działania, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia maksymalnego poziomu prawnej ochrony interesów Klienta. Celem zagwarantowania Klientom kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria ściśle współpracuje z rzetelnymi Kancelariami Notarialnymi, Kancelariami Komorniczymi, tłumaczami przysięgłymi oraz biurem rachunkowym.

01

Sporządzamy i składamy odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych.

02

Sporządzamy i składamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych.

03

Sporządzamy i składamy wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego,

04

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej

05

Sporządzamy i składamy skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;

Gwarancja profesjonalnej obsługi prawnej

Skontaktuj się i porozmawiajmy o Twojej sprawie.