Prawo Karne - Pomoc Prawna

Zakres usług Kancelarii

W swojej działalności Kancelaria koncentruje się na znalezieniu właściwego, indywidualnego rozwiązania dla konkretnego problemu prawnego Klienta. Priorytetem Kancelarii jest profesjonalizm, uczciwość i efektywność działania, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia maksymalnego poziomu prawnej ochrony interesów Klienta. Celem zagwarantowania Klientom kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria ściśle współpracuje z rzetelnymi Kancelariami Notarialnymi, Kancelariami Komorniczymi, tłumaczami przysięgłymi oraz biurem rachunkowym.

Pomoc  prawna na każdym etapie postępowań karnych, karno-skarbowych jak również wykroczeniowych:

01

w postępowaniu przygotowawczym – w trakcie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez: policję, prokuraturę i inne organy wymiaru sprawiedliwości;

02

w postępowaniu sądowym – obrona przed sądem I instancji, sądem odwoławczym, Sądem Najwyższym;

03

w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się orzeczenia – sporządzamy m.in. wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o udzielenie przerwy w karze, wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.

W ramach świadczonych usług:

04

udzielamy porad prawnych w zakresie prawa karnego, wykonawczego, postępowania karnego;

05

reprezentujemy klientów w charakterze obrońcy podejrzanego, oskarżonego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego);

06

sporządzamy pisma procesowe, wnioski dowodowe, prywatne akty oskarżenia, apelacje i kasacje.

Gwarancja profesjonalnej obsługi prawnej

Skontaktuj się i porozmawiajmy o Twojej sprawie.