Complience - Pomoc prawna

Zakres usług Kancelarii

W swojej działalności Kancelaria koncentruje się na znalezieniu właściwego, indywidualnego rozwiązania dla konkretnego problemu prawnego Klienta. Priorytetem Kancelarii jest profesjonalizm, uczciwość i efektywność działania, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia maksymalnego poziomu prawnej ochrony interesów Klienta. Celem zagwarantowania Klientom kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria ściśle współpracuje z rzetelnymi Kancelariami Notarialnymi, Kancelariami Komorniczymi, tłumaczami przysięgłymi oraz biurem rachunkowym.

01

Kodeksy postępowania.

02

Polityki antykorupcyjne.

03

Mechanizmy zgłaszania naruszeń (whistleblowing).

04

Polityki przejrzystości i zasad współpracy.

05

Procedury antydyskryminacyjne.

06

Udział w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających.

07

Pomoc w wykrywaniu nieprawidłowości oraz przestępstw popełnianych na szkodę spółki.

08

Prowadzenie kontroli i audytów compliance.

Gwarancja profesjonalnej obsługi prawnej

Skontaktuj się i porozmawiajmy o Twojej sprawie.